Kadın Çalışmaları Dergisi

Kadın Çalışmaları Dergisi / Woman’s Studies Journal, İstanbul genelindeki yardım çalışmalarının yanı sıra sosyo-kültürel çalışmalar yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin, kadın alanında yeni düşünsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, yapılan kadın çalışmalarını toparlamak ve üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak amacıyla yayımladığı, uluslararası katılıma açık, hakemli, akademik bir dergidir.
Dergide sosyoloji, psikoloji, sağlık, antropoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, sanat tarihi, arkeoloji, edebiyat ve iletişim alanlarında; kadın haklarının korunması, kadının toplumdaki yeri, aile ve kadının sosyokültürel evrimi, iş hayatında kadın, kadınla ilgili hukukî düzenlemeler gibi konuları ele alan; disiplinler arası nitelikli bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Bununla birlikte, yapılan röportajlarla kadın sorunları tartışılarak, değerlendirme ve tanıtım yazılarıyla alanda yapılan çalışmalar, STK’lar ve eserleri tanıtılmaktadır.
Dergimiz yayın hayatına Ocak 2006’da başladı. Derginin ilk sayısında; çeşitli uzmanların makalelerinin yanı sıra, Meryem Koray ile “Kadınlar ve Başka Bir Dünya Kurma Hayali” üzerine yapılan röportaja, “Kadınların Gündeminde Ne Var Ne Yok” konulu soruşturma dosyası için konunun uzmanlarıyla gerçekleştirilen söyleşilere yer veridi.

Mayıs 2006’da yayımlanan ikinci sayıda, çeşitli konulardaki makalelerin yanı sıra, Aile Ve Sosyal Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile “Aile ve Kadın” konusu etrafında yapılan röportaja, “Kadın, Kapitalizm ve Savaş” temalı soruşturma dosyasında da çeşitli uzmanların görüşlerine yer veridi.

Dergimizin Eylül 2006’da ilk özel sayısı yayımlandı. “Türkiye’de Kadın Çalışmaları” konulu 3. sayıda, Türkiye’de yapılan kadın çalışmalarının geçmişten günümüze bir değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye’de yapılmış ve yapılmakta olan kadın çalışmalarına ışık tutacak makalelerin yanı sıra röportaj bölümünde Nermin Abadan Unat ve Serpil Sancar’a yer verildi. “Türkiye’de Kadın Çalışmaları” konulu soruşturma dosyası bölümünde de konu ile ilgili görüşler yer aldı.

Dergimizin 4. sayısı Ocak 2007’de yayımlanan “Aile İçi Şiddet” konulu özel sayıda, sağlıktan medyaya, psikolojiden ekonomiye kadar bir dizi alanda kadına karşı şiddetin neden, sonuç ve toplumdaki yansımaları konu edinildi. Konu ile ilgili hem tanımlayıcı hem de çözümleyici makalelerin yanı sıra röportaj bölümünde, Kadından ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Birleşmiş Milletler BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk’e yer verilirken, “Dünyada Kadına Karşı Şiddet” konulu raporlar kısmında, sekiz ülkede kadına yönelik şiddet konusu incelendi.

Bütün bunların yanında derginin her sayısında görüş, tanıtım yazıları, yapılmış etkinlikler, haber panosu, kadın kitaplığı ve gelecek etkinlikler bölümleri de yer almaktadır.

2006 yılında yayın hayatına başlayan “Kadın Çalışmaları Dergisi”, bilimsel düzeyde, akademik alana katkı sağlamak amacıyla yayımlanmakta olup, yılda üç sayı olarak çıkarılmaktadır. Her sayısı 3 bin adet basılan dergi, ilgililerine, kadın konusunda çalışma yapan üniversitelere, araştırma merkezlerine ve sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlama amacıyla gönderildi.

Galeri